tính bằng cách thuận tiện a, 17,5 x 4 x 3 x 2,5 b, 25,6 x 7,5 + 25,6 x 2,5 c, 4,52 x 12,5 – 2,5 x 4,25 d, 0,25 x 0,68 x 40

Question

tính bằng cách thuận tiện
a, 17,5 x 4 x 3 x 2,5
b, 25,6 x 7,5 + 25,6 x 2,5
c, 4,52 x 12,5 – 2,5 x 4,25
d, 0,25 x 0,68 x 40

in progress 0
Thu Giang 12 months 2021-02-02T12:19:40+00:00 3 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-02T12:21:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, 17,5 x 4 x 3 x 2,5

  =(2,5×4)x(17,5×3)

  =   10    x     52,5

  =             525

  b, 25,6 x 7,5 + 25,6 x 2,5

  = 25,6x(7,5+2,5)

  = 25,6x   10

  =     256

  c, 4,52 x 12,5 – 2,5 x 4,25

  =4, 52x(12,5-2,5)

  =4,52x       10

  =         45,2

  d, 0,25 x 0,68 x 40

  = 0,25x 40x 0,68

  =    10x        0,68

  =           6,8

  * nhớ cảm ơn+ 5 sao+ câu trl ahy nhát nếu thấy hữu ích nha!

  0
  2021-02-02T12:21:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, 17,5 x 4 x 3 x 2,5

  = 17,5 x 3 x 2,5 x 4

  = 52,5 x 10

  =525

  b, 25,6 x 7,5 + 25,6 x 2,5

  = 25,6 x (7,5 + 2,5)

  = 25,6 x 10

  =256

  c, 4,52 x 12,5 – 2,5 x 4,52

  = 4,52 x (12,5 – 2,5)

  = 4,52 x 10

  = 45,2

  d, 0,25 x 0,68 x 40

  = 0,25 x 40 x 0,68

  = 10 x 0,68

  = 6,8

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-02-02T12:21:44+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 17*5 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )