Tính: A= sin15*- sin14*+ sin15*- cos77*+ cos76*- cos 75* B=tan 1*. tan 2*. …… . tan 90*. * là độ ạ. Giúp mình vs ạ

Question

Tính: A= sin15*- sin14*+ sin15*- cos77*+ cos76*- cos 75*
B=tan 1*. tan 2*. …… . tan 90*.
* là độ ạ. Giúp mình vs ạ

in progress 0
Sapo 11 months 2020-10-30T10:25:31+00:00 1 Answers 68 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T10:26:50+00:00

  Đáp án:

  `A≈0,337`

  Giải thích các bước giải:

   `A=sin15^o-sin14^o ` `+sin15^o-cos` `77^o` `+cos76^o-cos75^o`

  ⇒`A=sin15^o-sin14^o ` `+sin15^o-sin13^o` `+sin14^o-sin15^o`

  ⇒`A=(sin15^o` `+sin15^o-sin15^o)+(-sin14^o` `+sin14^o)-sin13^o`

  ⇒`A=sin15^o-sin13^o`

  ⇒`A≈0,337`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )