Tính: A= 2/1*2*3 + 2/2*3*4 + 2/3*4*5 +…+ 2/98*99*100 Làm nhanh hộ mjk nha! Mjk hứa vote 5 sao

Question

Tính: A= 2/1*2*3 + 2/2*3*4 + 2/3*4*5 +…+ 2/98*99*100
Làm nhanh hộ mjk nha! Mjk hứa vote 5 sao

in progress 0
Khang Minh 2 years 2021-05-07T15:40:39+00:00 1 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T15:42:17+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `A= 2/(1.2.3) + 2/(2.3.4) + 2/(3.4.5) + … + 2/(98.99.100)`

  `=> A= 1/(1.2) – 1/(2.3) + 1/(2.3) – 1/(3.4) + 1/(3.4) – 1/(4.5) + … + 1/(98.99) – 1/(99.100)`

  `=> A= 1/(1.2) – 1/(99.100)`

  `=> A= 1/2 – 1/9900`

  `=> A= 4949/9900`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )