Tính 6^3+3.6^2+363/-13

Question

Tính 6^3+3.6^2+363/-13

in progress 0
Calantha 9 months 2020-10-29T07:19:23+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T07:21:02+00:00

  tinh-6-3-3-6-2-363-13

  0
  2020-10-29T07:21:22+00:00

  6³ + 3 . 6² + $\frac{363}{-13}$ 

  = 216 + 3 . 36 + $\frac{363}{-13}$ 

  = 216 + 108 + $\frac{363}{-13}$ 

  = 324 + $\frac{363}{-13}$ 

  = $\frac{3849}{13}$ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )