tính 3 2/5.6 1/4 +3 2/3 .3/4

Question

tính
3 2/5.6 1/4 +3 2/3 .3/4

in progress 0
Ngọc Diệp 10 months 2021-04-23T19:47:26+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T19:49:09+00:00

  `3 2/(5).6 1/4+3 2/(3).(3)/4`

  `=17/(5).(25)/4+11/3.(3)/4`

  `=85/4+11/4`

  `=(85+11)/4`

  `=96/4`

  `=24`

  $#FBoy24$

  0
  2021-04-23T19:49:22+00:00

  Đáp án:

   ` 24 `

  Giải thích các bước giải:

   ` 3 2/5. 6 1/4 +3 2/3 .3/4`

  ` = 17/5 . 25/4 + 11/3 . 3/4 `

  ` = 85/4 + 11/4 `

  ` = 96/4 `

  ` = 24 `

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )