tính: (0,125) mũ 3 nhân 512

Question

tính:
(0,125) mũ 3 nhân 512

in progress 0
Huy Gia 8 tháng 2020-11-03T03:51:44+00:00 2 Answers 69 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   $1$

  Giải thích các bước giải:

  $(0,125)^3×512$

  $=(0,125)^3×8^3$

  $=(0,125×8)^3$

  $=1^3$

  $=1$

  Xin câu trả lời hay nhất

 2. Đáp án: 1

   

  Giải thích các bước giải:

  $(0,125)^{3}$ . 512

  = $\frac{1}{8}$ . 512

  =$\frac{1}{512}$ . 512

  =1

  Chúc hok giỏi nha!!

  @Bonecy

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )