tính: (0,125) mũ 3 nhân 5 mũ 12

Question

tính:
(0,125) mũ 3 nhân 5 mũ 12

in progress 0
Philomena 2 years 2020-11-03T08:08:27+00:00 1 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T08:09:52+00:00

  `( 0,125)^3 . 512`

  `=(0,125)^3` . `8^3`

  `=(0,125.8)^3`

  `=1^3`

  `=1`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )