Tìm x€Z a)x-14=3x+18 b)2(x-5)-3(x-4)=-6+15(-3) c)(x+7)(x-9)=0 d)|2x-5|-7=22

Question

Tìm x€Z
a)x-14=3x+18
b)2(x-5)-3(x-4)=-6+15(-3)
c)(x+7)(x-9)=0
d)|2x-5|-7=22

in progress 0
Trung Dũng 9 months 2020-12-29T02:23:43+00:00 3 Answers 79 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-29T02:25:35+00:00

  Đáp án:.

   

  Giải thích các bước giải:

   

  tim-z-a-14-3-18-b-2-5-3-4-6-15-3-c-7-9-0-d-2-5-7-22

  0
  2020-12-29T02:25:43+00:00

  a)x-14=3x+18

  ⇔x-3x=18+14

  ⇔-2x=32

  ⇔    x=-16

  Vậy x=-16

  b)2(x-5)-3(x-4)=-6+15(-3)

  ⇔2x-10-3x+12=-6-45

  ⇔2x-3x=-6-45+10-12

  ⇔-x=-53

  ⇔x=53

  Vậy x=53

  c)(x+7)(x-9)=0

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x+7=0\\x-9=0\end{array} \right.\)⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=0-7\\x=0+9\end{array} \right.\)⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=-7\\x=9\end{array} \right.\) 

  Vậy x=-7; x=9

  d)|2x-5|=22+7

  ⇔|2x-5|=29

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}2x-5=29\\2x-5=-29\end{array} \right.\)⇔\(\left[ \begin{array}{l}2x=29+5\\2x=-29+5\end{array} \right.\)⇔\(\left[ \begin{array}{l}2x=34\\2x=-24\end{array} \right.\)⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=34:2\\x=-24:2\end{array} \right.\)⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=17\\x=-12\end{array} \right.\) 

  Vậy x=17; x=12.

   

  0
  2020-12-29T02:25:51+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo (x+2)(x+3)(x+4)(x+5)-24 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )