tìm x,y biết (2x + 1)(y-5) = 12

Question

tìm x,y biết
(2x + 1)(y-5) = 12

in progress 0
Philomena 9 months 2021-05-07T20:45:21+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T20:46:27+00:00

  Ta có: `2x+1` và `y-5` là ước của `12`

  `12=1.12`

  `12=2.6`

  `12=3.4`

  `2x+1` là số lẻ

  `=>2x+1=1;3`

  `+)` Nếu `2x+1=1`

  `=>x=0`

  `y-5=12=>y=17`

  `+)` Nếu `2x+1=3`

  $\Rightarrow x=2\Rightarrow y-5=4\Rightarrow y=9$

  Vậy `x = 0;1` và `y = 9;17`

  $@RabbitCocohead$

  0
  2021-05-07T20:46:58+00:00

  Ta có : 12=3×4=12×1=2×6

  Ta có bảng sau     $\left[\begin{array}{ccc}2x+1&3&4&1&12&2&6\\y-5&4&3&12&1&6&2\\x&1&/&0&/&/&/\end{array}\right]$                                                                   $\left[\begin{array}{ccc}y&9&8&17&6&11&7\end{array}\right]$ 

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )