tìm x,y biết

Question

tìm x,y biết
tim-y-biet

in progress 0
Sigridomena 1 year 2020-10-31T10:39:24+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T10:40:38+00:00

  Đáp án:#????#

   

  Giải thích các bước giải:

  Lời khuyên dành cho bạn này: ss1 là cái phần dễ nhất nhưng đi thì gặp rất nhiều

  => học thuộc các hệ thức lượng trong SGK 

   

  tim-y-biet

  0
  2020-10-31T10:41:18+00:00

  Đáp án:

  a) Áp dụng định lí pytago ta có

  (x+y)^2=7^2+9^2=130

  x+y=√130

  theo hệ thức lượng ta có

  7^2=x*(x+y)

  49=√130*x

  x=49/√130=4,3

  b)theo hệ thức lượng ta có

  16^2=20y

  256=20y

  y=12,8

  c)theo hệ thức lượng ta có

  x^2=7*2

  x^2=14

  x=v14

  y^2=7*5

  y^2=35

  y=√35

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )