Tìm và nêu chức vụ điển hình trong câu văn sau:”Thủy Tình đến sau không lấy được vợ đùng đùng nổi giận đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương

Question

Tìm và nêu chức vụ điển hình trong câu văn sau:”Thủy Tình đến sau không lấy được vợ đùng đùng nổi giận đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương

in progress 0
Vodka 4 months 2021-06-28T22:45:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-28T22:46:07+00:00

     ĐAP ÁN : có chức vụ giúp ng đọc hỉu ng nhân sự vc diễn ra

  0
  2021-06-28T22:47:04+00:00

  Chức vụ điển hình:

    – Nêu ra nội dung làm cho người đọc hiểu

  – Nêu lên nội dung để tiếp tục xảy ra sự việc

  Hok tốt nha

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )