Tìm và xác định ý nghĩa của phó từ trong các câu sau 1 Bạn Lan đi ra cổng từ lúc nãy 2 Ô vẫn còn đây, của các em Chồng thư mới mở,Bác đang xem 3 Em tô

Question

Tìm và xác định ý nghĩa của phó từ trong các câu sau
1 Bạn Lan đi ra cổng từ lúc nãy
2 Ô vẫn còn đây, của các em
Chồng thư mới mở,Bác đang xem
3 Em tôi cũng vừa mới đi học
4 Ôi, cô còn quên chiếc khăn mùi xao đây này
5 Anh nghĩ mãi cho đến gần sáng
6 Đến phường Rạch, dượng Hương sai nấu cơm ăn để được chắc bụng…

in progress 0
Thu Hương 2 weeks 2021-07-09T11:56:40+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T11:57:58+00:00

                                                                   Bài làm 

                   Phó từ trong câu :

      1 .  Bạn Lan đi ra cổng từ lúc nãy

         → Phó từ chỉ kết quả và hướng , bổ nghĩa cho từ đi

      2 . Ô vẫn còn đây , của các em Chồng thư mới mở , Bác đang xem

         → Phó từ chỉ sự tiếp diễn tương tự , bổ nghĩa cho từ còn ; phó từ chỉ sự tiếp diễn bổ nghĩa cho từ xem

      3 . Em tôi cũng vừa mới đi học

         → Phó từ chỉ thời gian , bổ nghĩa cho từ vừa 

      4 . Ôi , cô còn quên chiếc khăn mùi xao đây này

         → Phó từ chỉ mức độ , bổ nghĩa cho từ mùi xao

      5 . Anh nghĩ mãi cho đến gần sáng

          → Phó từ chỉ quan hệ thời gian , bổ nghĩa cho từ cho đến sáng

      6 . Đến phường Rạch , dượng Hương sai nấu cơm ăn để được chắc bụng …

          → Phó từ chỉ khả năng , bổ nghĩa cho từ chắc bụng

                                                                     TẾT VUI VẺ !!

                                                                            XIN HAY NHẤT , 5 SAO , CẢM ƠN

                                                                                   $@chicong283k :))$

      

  0
  2021-07-09T11:58:05+00:00

  1. Bạn Lan đi ra cổng từ lúc nãy

  2.Ô vẫn còn đây, của các em Chồng thư mới mở,Bác đang xem

  3. Em tôi cũng vừa mới đi học

  4. Ôi, cô còn quên chiếc khăn mùi xao đây này

  5. Anh nghĩ mãi cho đến gần sáng

  6. Đến phường Rạch, dượng Hương sai nấu cơm ăn để được chắc bụng…

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )