Tìm từ: Từ đồng nghĩa với từ “trong sạch” từ trái nghĩa với từ “thanh nhã” VD một vài từ Hán Việt trong văn bản Một thứ quà của lúa non: Cốm ^^

Question

Tìm từ:
Từ đồng nghĩa với từ “trong sạch”
từ trái nghĩa với từ “thanh nhã”
VD một vài từ Hán Việt trong văn bản Một thứ quà của lúa non: Cốm ^^

in progress 0
Hưng Khoa 7 months 2021-07-05T08:21:30+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T08:23:01+00:00

  từ đồng nghĩa với từ trong sạch như: liêm khiết, thanh liêm,tinh khiết…

  từ trái nghĩa với từ “thanh nhã”:  thô tục

  một vài từ Hán Việt trong văn bản Một thứ quà của lúa non: Cốm ngọc thạch, vô học và tục lệ…

  0
  2021-07-05T08:23:29+00:00

  Từ đồng nghĩa với từ “trong sạch”:tinh khiết,……

  từ trái nghĩa với từ “thanh nhã”:Thô tục,…………

  VD một vài từ Hán Việt trong văn bản Một thứ quà của lúa non:tục lệ, ngọc thạch,….

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )