Tìm từ so sánh , kiểu so sánh , phân tích tác dụng

Question

Tìm từ so sánh , kiểu so sánh , phân tích tác dụng
tim-tu-so-sanh-kieu-so-sanh-phan-tich-tac-dung

in progress 0
Calantha 8 months 2021-06-21T21:29:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-21T21:30:35+00:00

  Từ so sánh : Như 

  Kiểu so sánh ; Ngang bằng 

  Tác dụng : Làm cho câu văn sinh động hơn

  0
  2021-06-21T21:30:40+00:00

  từ so sánh: như,

  kiểu so sánh: ngang bằng

  tác dụng: làm câu văn trở nên sinh động hơn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )