Tìm từ quá khứ của các từ sau : Sell Sleep Speak Teach Think Understand Take Wear Wake Win Write Meet Make Know Leave Keep Give Fly Drive Buy

Question

Tìm từ quá khứ của các từ sau :
Sell
Sleep
Speak
Teach
Think
Understand
Take
Wear
Wake
Win
Write
Meet
Make
Know
Leave
Keep
Give
Fly
Drive
Buy

in progress 0
Nho 10 months 2021-03-24T02:27:05+00:00 3 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-24T02:29:00+00:00

  Sell => Sold

  Sleep => Slept

  Speak => Spoke

  Teach =>Taught

  Think => Thought

  Understand => Understood

  Take =>taken

  Wear  => Wore

  Wake  => Woke 

  Win  => Won

  Write  => Written

  Meet =>Met

  Make => Made

  Know => Known

  Leave => Left

  Keep => kept

  Give => given

  Fly => Flew

  Drive => Drove

  Buy =>bought

  0
  2021-03-24T02:29:03+00:00

  Sell—sold

  Sleep-slept

  Speak-spoke

  Teach-taught

  Think-thought

  Understand-understood

  Take-took

  Wear-wore

  Wake-woke

  Win-won

  Write-wrote

  Meet-met

  Make-made

  Know-knew

  Leave-left

  Keep-kept

  Give-gave

  Fly-flew

  Drive-drove

  Buy-bought

  Chúc bạ học tốt, hãy vote5*+CTRLHN+Cảm ơn

  0
  2021-03-24T02:29:12+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo quá khứ của sell các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )