Tìm từ láy, từ ghép, quan hệ từ, đại từ trong bài thơ Bạn đến chơi nhà

Question

Tìm từ láy, từ ghép, quan hệ từ, đại từ trong bài thơ Bạn đến chơi nhà

in progress 0
Mộc Miên 2 months 2021-07-27T17:16:24+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T17:17:28+00:00

  +, Từ “ao sâu” là từ ghép chính phụ

  +, Từ “vườn rộng” là từ ghép chính phụ

  +, Từ “rào thưa” là từ ghép chính phụ

  +, Từ “với” là quan hệ từ biểu thị quan hệ ngữ pháp chính phụ

  +Đại từ: bác, trẻ, ta

  0
  2021-07-27T17:17:38+00:00

  Từ láy: rụng rốn

  Từ ghép: chài cá, cải chửa, đương hoa

  Quan hệ từ: Đã

  Đại từ: Bác, ta

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )