tìm từ ghép chính phụ và đẳng lập trong 2câu cuối của bài Phò Giá Về kinh

Question

tìm từ ghép chính phụ và đẳng lập trong 2câu cuối của bài Phò Giá Về kinh

in progress 0
Helga 7 months 2021-07-15T09:17:46+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:18:51+00:00

  Từ ghép đẳng lập:Thái bình

  Từ ghéo chính phụ: Sức lực,non sông

  0
  2021-07-15T09:19:37+00:00

  -Từ ghép đẳng lập:

   +Thái bình

  -Từ ghéo chính phụ:

   +Sức lực, non sông

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )