Tìm từ dùng sai trong từng câu dưới đây và sửa lại cho đúng Cô rất mong em thu xếp thời gian tới dự buổi lễ đông đủ.

Question

Tìm từ dùng sai trong từng câu dưới đây và sửa lại cho đúng
Cô rất mong em thu xếp thời gian tới dự buổi lễ đông đủ.

in progress 0
Verity 2 months 2021-05-15T19:36:14+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-15T19:37:33+00:00

  Từ sai:em

  Sửa lại:Cô rất mong các em thu xếp thời gian tới dự buổi lễ đông đủ.

  0
  2021-05-15T19:37:35+00:00

  từ sai:em

  sửa:Cô rất mong các em thu xếp thời gian tới dự buổi lễ đông đủ.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )