Tìm từ dùng sai rồi sửa lại cho đúng a, nhà bác học Ê đi xơn đã phát hiện ra bóng điện b, các nhà khảo cổ học đã phát minh ra nh

Question

Tìm từ dùng sai rồi sửa lại cho đúng a, nhà bác học Ê đi xơn đã phát hiện ra bóng điện b, các nhà khảo cổ học đã phát minh ra những chiếc trống đồng Đông Sơn c, đứa bé rất chóng lớn, người tiều phu chăm non như con đẻ của mình CẦN GẤP

in progress 0
Thu Thảo 6 months 2021-07-14T07:13:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-14T07:14:37+00:00

  a, phát hiện `->` phát minh

  b, phát minh `->` phát hiện

  c, chăm non `->` chăm nom

  0
  2021-07-14T07:15:21+00:00

  a/ nhà bác học Ê đi xơn đã phát minh ra bóng điện

  b/ Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những chếc trống đồng Đông Sơn

  c/ Đứa bé rất chóng lớn, người tiều phu chăm sóc như con đẻ của mình.

  Cho mình câu trả lời hay nhất nha ^^

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )