Tìm từ đồng nghĩa với bình tĩnh và tiết kiêm. Mỗi loại 3 từ. Giúp em với mai em phải nộp rồi!

Question

Tìm từ đồng nghĩa với bình tĩnh và tiết kiêm. Mỗi loại 3 từ. Giúp em với mai em phải nộp rồi!

in progress 0
Delwyn 1 week 2021-07-22T16:53:11+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T16:54:34+00:00

  -Từ đồng nghĩa với bình tĩnh:  bình thản, định thần, tĩnh tâm

  Từ đồng nghĩa với tiết kiệm: kiệm ước, tích cóp, dành dụm

  0
  2021-07-22T16:55:01+00:00

  @Meoss_

  * Đồng nghĩa với bình tĩnh:

  – Kiềm chế

  – Bình tâm

  – Bình thường

  * Đồng nghĩa với tiết kiệm:

  – Giữ gìn

  – Dành dụm

  – Để dành

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )