tìm từ có vần ươc hoặc ươt có nghĩa sau : mèm mại bóng nhẵn trên bề mặt

Question

tìm từ có vần ươc hoặc ươt có nghĩa sau : mèm mại bóng nhẵn trên bề mặt

in progress 0
Đan Thu 7 months 2021-06-13T09:19:06+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-13T09:20:41+00:00

  @Meoss_

  -> Lướt thướt

  -> Có vần ươt, mềm và bóng luôn ạ!

  -> Đây là tính từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật

  0
  2021-06-13T09:20:57+00:00

                                                                   Bài làm 

                        Câu hỏi : Tìm từ có vần ươc hoặc ươt có nghĩa sau : mềm mại bóng nhẵn trên bề mặt

                          Trả lời : Từ có vần ươc hoặc ươt có nghĩa : mềm mại bóng nhẵn trên bề mặt là ” Lướt thướt

                         Giải thích : Từ ” Lướt thướt ” 

                                `->` Mềm mại , nhẵn bóng trên bề mặt 

                                 `->` Có vần ươt

                 `#“c“h“i“c“o“n“g“2“8“3“k`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )