Tìm từ có tiếng “chí ” điền vào chỗ trống a) Thương nhân dân sống trong cảnh lầm than Bác Hồ ……… ra đi tìm đường cứu nước. b) Khánh là người bạn

Question

Tìm từ có tiếng “chí ” điền vào chỗ trống
a) Thương nhân dân sống trong cảnh lầm than Bác Hồ ……… ra đi tìm đường cứu nước.
b) Khánh là người bạn …… của tôi
c) Người lãnh đạo cầ kiệm, liêm chính,…… vô tư.

in progress 0
Nick 7 months 2021-07-13T05:51:23+00:00 2 Answers 54 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T05:52:32+00:00

  Đáp án:

  a) Thương nhân dân sống trong cảnh lầm than Bác Hồ quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.

  b) Khánh là người bạn chí cốt của tôi

  c) Người lãnh đạo cầ kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

  0
  2021-07-13T05:52:49+00:00

  #Fb_Vân Nguyễn

  a) quyết chí

  b) chí cốt

  c) chí công

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )