Tìm từ có tiếng chân { Dưới mấy …. chú bò đang nhởn nhơ ngặm cỏ. }

Question

Tìm từ có tiếng chân { Dưới mấy …. chú bò đang nhởn nhơ ngặm cỏ. }

in progress 0
Mộc Miên 5 months 2021-08-13T23:04:40+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T23:06:11+00:00

  Dưới mấy chân núi chú bò đang nhởn nhơ gặm cỏ

  xin câu trả lời hay nhất

  0
  2021-08-13T23:06:39+00:00

  Chân đồi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )