Tìm từ có âm khác nhớ giải thích: 1. A.listened B stayed C opened D wanted 2. A.frustrated B relaxed

Question

Tìm từ có âm khác nhớ giải thích:
1. A.listened B stayed C opened D wanted
2. A.frustrated B relaxed C embarrassed D depressed
3. A.what B where C whole D why
4. A.writes B makes C takes D drives
5. A.clothes B matches C colleges D churches
6. A.ethic B thanhs C these D birthday
7. A.humor B history C hour D hobby
8. A.birth B than C thirsty D youth
9. A.city B cathedral C central D cinema
10. A.chat B teacher C chocolate D chemistry

in progress 0
Kim Chi 9 months 2021-04-23T14:35:59+00:00 3 Answers 414 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T14:37:55+00:00

  1. chọn D
  A./d/  B./d/  C./d/  D./id/

  2. chọn A

  A./d/  B./t/  C./t/  D./t/

  4. chọn D

  5. chọn A
  A./s/   B./iz/  C./iz/  D./iz/

  6 chọn C

  A. âm 1  B. âm 1  C.âm 2    D.âm 1

  0
  2021-04-23T14:37:57+00:00

  1-D

  2-A

  3-C

  4-D

  5-C

  6-C

  7-C

  8-B

  9-B

  10-D

  0
  2021-04-23T14:38:03+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo frustrated là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )