Tìm từ 5 câu tục ngữ có chủ đề về thiên nhiên Tìm từ 5 câu tục ngữ có chủ đề về lao động sản xuất ____:)____ nhanh

Question

Tìm từ 5 câu tục ngữ có chủ đề về thiên nhiên
Tìm từ 5 câu tục ngữ có chủ đề về lao động sản xuất ____:)____ nhanh

in progress 0
Gerda 2 months 2021-07-25T05:45:12+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T05:46:34+00:00

  Tìm từ 5 câu tục ngữ có chủ đề về thiên nhiên ?

   TL :

  1. 1.Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
  2. 2.Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão.
  3. 3.Én bay thấp mưa ngập bờ ao, Én bay cao mưa rào lại tạnh..
  4. 4.Gió bấc hiu hiu, sếu kêu thì rét.
  5. 5.Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.
  6. Tìm từ 5 câu tục ngữ có chủ đề về lao động sản xuất ?
  7. TL :
  8. 1.Con trâu là đầu cơ nghiệp 
  9. 2. Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn
  10. 3.  Đào nương không sợ uổng công, đắp phai chớ sợ phí sức.
  11. 4. Nhất canh trì,nhì canh viên,tam canh điền 5. Nhất nước,nhì phân,tam cần,tứ giống 

  0
  2021-07-25T05:47:08+00:00

    Tìm từ 5 câu tục ngữ có chủ đề về thiên nhiên?

  $-$ Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa
  $-$ Tháng chín ăn rươi, tháng mười ăn ruốc
  $-$ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng,

  Ngày tháng mười chưa cười đã tối 

  $-$ Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa 

  $-$ Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt

   Tìm từ 5 câu tục ngữ có chủ đề về lao động sản xuất?

  $-$ Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang

  Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

  $-$ Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền

  $-$ Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống

  $-$ Nhất thì, nhì thục

  $-$ Kiến đen tha trứng lên cao

  Thế nào cũng có mưa rào rất to.
                                       $@Yuu$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )