Tìm trong đoạn văn sau những câu rút gọn và rút gọn thành phần gì?: Tinh thần yêu nước cũng như như các thứ các thứ của quý. Có khi được trưng bày tro

Question

Tìm trong đoạn văn sau những câu rút gọn và rút gọn thành phần gì?:
Tinh thần yêu nước cũng như như các thứ các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

in progress 0
Farah 8 months 2021-06-01T23:42:11+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-01T23:43:21+00:00

  Những câu rút gọn:

  +Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy

  rút gọn: chủ ngữ

  + Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm

  rút gọn: chủ ngữ

  + Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến

  rút gọn: chủ ngữ

  0
  2021-06-01T23:43:21+00:00

  Câu rút gọn:

  -Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.

  -Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm

  -Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

  Đều rút gọn chũ ngữ

  Xin hay nhất, mình đang cần

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )