Tìm trong các đoạn văn sau những câu đặc biệt và câu rút gọn. Nhận xét tác dụng của từng câu đặc biệt và câu rút gọn vừa tìm đƣợc. a) Tinh thần yêu nư

Question

Tìm trong các đoạn văn sau những câu đặc biệt và câu rút gọn.
Nhận xét tác dụng của từng câu đặc biệt và câu rút gọn vừa tìm đƣợc.
a) Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
(Hồ Chí Minh)
b) Chim sâu hỏi chiếc lá:
– Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi!
– Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.
(Trần Hoài Dương)

in progress 0
Ladonna 2 months 2021-07-29T01:47:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T01:48:33+00:00

  a,Không có câu đặc biệt

  Câu rút gọn:-Có khi được trương bày…trong hòm

                      -Nghĩa là phải ra sức giải thích…kháng chiến.

  Tác dụng: làm cho câu ngắn gọn hơn,đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người.

  b,Câu đặc biệt:Lá ơi!

  Tác dụng gọi đáp.

  Câu rút gọn:-Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi!

                      -Bình thường lắm,chẳng có gì đáng kể đâu.

  Tác dụng:làm cho câu ngắn gọn hơn,đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người.

  0
  2021-07-29T01:48:50+00:00

  * Tìm câu đặc biệt và câu rút gọn: 

  a)

  – Không có câu đặc biệt.

  – Câu rút gọn:

  Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

  Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

  b)

  _ Câu đặc biệt: Lá ơi!

  – Câu rút gọn:

  Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi! Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.

  *Tác dụng của từng câu đặc biệt và câu rút gọn trong đoạn văn :

  _ Làm cho lời văn ngắn gọn

  _ Tránh lặp , thừa

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )