Tìm trạng ngữ và cho biết Trạng Ngữ có tác dụng gì? a) Nhưng tôi yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau ngày rằm tháng giêng […]. Thường thường, vào k

Question

Tìm trạng ngữ và cho biết Trạng Ngữ có tác dụng gì?
a) Nhưng tôi yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau ngày rằm tháng giêng […].
Thường thường, vào khoảng đó trời đã hết nồm, mưa xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ. Sáng dậy, nằm dài nhìn ra cửa sổ thấy những vệt xanh tươi hiện ở trên trời, mình cảm thấy rạo rực một niềm vui sáng sủa. Trên giàn hoa lí, vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm nhị hoa. Chỉ độ tám chín giờ sáng, trên nền trời trong trong có những làn sáng hồng hồng rung động như cánh con ve mới lột.
(Vũ Bằng)
b) Về mùa đông, lá bàng đỏ như màu đồng hun.
(Đoàn Giỏi)

in progress 0
Nguyệt Ánh 7 months 2021-06-14T14:15:09+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-14T14:16:42+00:00

  `a)` Trạng ngữ:

  + ” Thường thường, vào khoảng đó ” `->` chỉ thời gian. 

  + ” Sáng dậy ” `->` chỉ thời gian

  + ” Trên giàn hoa lí ” `->` chỉ nơi chốn.

  + ” Chỉ độ tám chín giờ sáng ” `->` chỉ thời gian.

  + ” trên nền trời trong trong ” `->` chỉ nơi chốn.

  `b)` ” Về mùa đông ” `->` trạng ngữ chỉ thời gian.

  0
  2021-06-14T14:16:53+00:00

  a) Trạng ngữ : 

  Thường thường, vào khoảng đó trời đã hết nồm, : chỉ thời gian

  Sáng dậy : chỉ thời gian

  Trên giàn hoa lí : chỉ địa điểm , nơi chốn

  Chỉ độ tám chín giờ sáng : chỉ thời gian

  trên nền trời trong : chỉ địa điểm nơi chốn

  b) Về mùa đông : chỉ thời gian

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )