Tìm trạng ngữ trong câu sau và thuộc loại trạng ngữ gì? Nghĩ tới đây, tôi lại nhớ đến những thời gian chúng tôi vui vẻ bên nhau Nhắc tới đây, tôi lại

Question

Tìm trạng ngữ trong câu sau và thuộc loại trạng ngữ gì?
Nghĩ tới đây, tôi lại nhớ đến những thời gian chúng tôi vui vẻ bên nhau
Nhắc tới đây, tôi lại hơi cay nơi sống mũi

in progress 0
Huyền Thanh 8 months 2021-06-05T01:25:35+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-05T01:27:09+00:00

  Nghĩ tới đây, tôi lại nhớ đến những thời gian chúng tôi vui vẻ bên nhau
  Nhắc tới đây, tôi lại hơi cay nơi sống 

  Trạng ngữ: Gạch chân

  Trạng ngữ:  Chỉ thời gian

  0
  2021-06-05T01:27:25+00:00

  Trạng ngữ là nghĩ tới đây và nhắc tới đây. Chính là trạng ngữ chỉ thời gian.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )