tìm thêm các cặp từ trái nghĩa trong các văn bản: SAU PHÚT CHIA LI,BÁNH TRÔI NƯỚC .Từ đó nêu tác dụng của việc dùng các cặp từ trái nghĩa đó

Question

tìm thêm các cặp từ trái nghĩa trong các văn bản: SAU PHÚT CHIA LI,BÁNH TRÔI NƯỚC .Từ đó nêu tác dụng của việc dùng các cặp từ trái nghĩa đó

in progress 0
RobertKer 5 months 2021-08-19T19:48:05+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:49:47+00:00

  Sau phút chia ly:

  đi – về; ngoảnh lại – trông sang=> thể hiện sự cách trở ngang trái,nỗi sầu như tăng thêm, nỗi nhớ càng thêm dai dẳng, đau đớn. Nhấn mạnh nỗi sầu chia li của người vợ được gợi tả bằng cách nói tương phản, đối nghĩa.

  BÁNH TRÔI NƯỚC:

  Nổi…..chìm; rắn….nát. => cuộc đời chìm nổi lênh đênh, sống phụ thuộc vào người khác của người phụ nữ trong XHX.

  0
  2021-08-19T19:49:47+00:00

  Bánh trôi nước ( Hồ Xuân Hương ):

  – chìm – nổi

  – rắn – nát 

  => Cho thấy một cách sinh động về số phận long đong chìm nổi của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa . Họ không có quyền quyết định cuộc đời mình ” rắn- nát ” tùy thuộc vào “tay kẻ nặn “.

  Sau phút chia li ( Đoàn Thị Điểm ) :

  – chàng – thiếp

  – đi – về

  – ngoảnh lại – trông sang

  => từ trái nghĩa cũng như là phép đối trong đoạn thơ, nó nhấn mạnh thêm hố ngăn cách, nỗi nhớ của đôi vợ chồng trẻ, đặc biệt là tâm trạng của người vợ có chồng đi lính. Đồng thời việc sử dụng cặp từ trái nghĩa còn làm cho đoạn thơ trở nên sinh động, phong phú hơn.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )