Tìm tất cả các giá trị m là số nguyên khác -1 sao cho giao điểm của đồ thị hai hàm số y = (m + 2)x và y = x + m² + 2 có tọa độ là các số nguyên.

Question

Tìm tất cả các giá trị m là số nguyên khác -1 sao cho giao điểm của đồ thị hai hàm số y = (m + 2)x và y = x + m² + 2 có tọa độ là các số nguyên.

in progress 0
Sigridomena 1 year 2020-11-28T10:44:38+00:00 1 Answers 45 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T10:46:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Hoành độ giao điểm 2 đt là ngiệm pt: (m + 2)x = x + m² + 2

  mx+2x-x= m²+2

  (m+1)x = m²+2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )