tìm tập xác định D của hàm số y=căn(căn(x^2+2x+2)-x-1)

Question

tìm tập xác định D của hàm số y=căn(căn(x^2+2x+2)-x-1)

in progress 0
Amity 1 year 2020-10-30T23:58:32+00:00 1 Answers 131 views 0

Answers ( )

    0
    2020-10-31T00:00:13+00:00

    Xem hình…

    tim-tap-ac-dinh-d-cua-ham-so-y-can-can-2-2-2-1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )