Tìm tập xác định: a, y = cot x / cos x b, 1 / (sin x – cos x) c, y = cos căn(x)

Question

Tìm tập xác định: a, y = cot x / cos x
b, 1 / (sin x – cos x)
c, y = cos căn(x)

in progress 0
Nem 1 year 2020-10-18T14:26:34+00:00 2 Answers 108 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T14:27:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  tim-tap-ac-dinh-a-y-cot-cos-b-1-sin-cos-c-y-cos-can

  0
  2020-10-18T14:28:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) `ĐK: sin 2x \ne 0 ⇔ x \ne k\frac{\pi}{2}\ (k \in \mathbb{Z})`

  `D=\mathbb{R} \\ {k\frac{\pi}{2}\ (k \in \mathbb{Z})}`

  b) `ĐK: sin x – cos x \ne 0 ⇔ \sqrt{2}sin (x-\frac{\pi}{4}) \ne 0`

  `⇔ x \ne \frac{\pi}{4}+k\pi\ (k \in \mathbb{Z})`

  `D=\mathbb{R} \\ {\frac{\pi}{4}+k\pi\ (k \in \mathbb{Z})}`

  c) `ĐK: x \ge 0`

  `D=[0;+∞)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )