Tìm tập xác định 3 câu giúp mình vs ạ

Question

Tìm tập xác định
3 câu giúp mình vs ạ
tim-tap-ac-dinh-3-cau-giup-minh-vs-a

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-11-20T21:19:02+00:00 2 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-20T21:20:35+00:00

  Xem hình…

  tim-tap-ac-dinh-3-cau-giup-minh-vs-a

  0
  2020-11-20T21:20:39+00:00

  `a) x > 0`

  `=> D = (0; +∞)`

  `b)` 

  \(\left\{ \begin{array}{l}x ≥ 0\\\sqrt{x} – 3 > 0\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}x ≥ 0\\x > 9\end{array} \right.\) 

  `=> x > 9`

  `=> D = (9; +∞)`

  `c)` 

  Xét `2TH`

  `-` \(\left\{ \begin{array}{l}x – 2 ≥ 0\\x + 2 ≥ 0\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}x ≥ 2\\x ≥ -2\end{array} \right.\) 

  `=> x ≥ 2`

  `-` \(\left\{ \begin{array}{l}x – 2 ≤ 0\\x + 2 ≤ 0\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}x ≤ 2\\x ≤ -2\end{array} \right.\) 

  `=> x ≤ -2`

  Vậy `D = (-∞; -2] ∪ [2; +∞)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )