Tìm số từ và lượng từ trong đoạn trích sau: a)Sông Hương là một bức tranh phong cảnh gồm nhiều đoạn,mỗi đoạn có một vẻ đẹp riêng.Bao trùm lên cả bức t

Question

Tìm số từ và lượng từ trong đoạn trích sau:
a)Sông Hương là một bức tranh phong cảnh gồm nhiều đoạn,mỗi đoạn có một vẻ đẹp riêng.Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạc;màu xanh của da trời,màu xanh của những bãi ngô.
b)Các em xem kìa,một bầy ong đang xây tổ.Lúc đầu chúng bám vào nhau thành chuỗi,con nào cũng có việc làm.Chỉ vài ba tháng sau,một tổ ong đã đc xây xong bởi những chú ong cần mẫm.Cả đàn ong là một khối đoàn kết.

in progress 0
Ben Gia 1 week 2021-07-22T22:36:25+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T22:37:57+00:00

  ???? số từ là: một , ba

  ????lượng từ là: nhiều ,mỗi,những,các. ,vài, cả

  0
  2021-07-22T22:38:01+00:00

  1a) Lượng từ : nhiều (đoạn), mỗi (đoạn), những. 

  – Số từ là một (bức tranh, vẻ đẹp riêng, màu xanh).

  1b) Lượng từ : các em, chuỗi, những.

  – Số từ : một bầy (ong), (vài) 3 tháng sau, một.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )