Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 0, biết rằng a : 15 và a : 18 Tìm các bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45

Question

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 0, biết rằng a : 15 và a : 18
Tìm các bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45

in progress 0
Euphemia 8 tháng 2020-11-01T11:58:46+00:00 1 Answers 59 views 0

Answers ( )

  1.  CHÚC BẠN HỌC TỐT! ????

                

    tim-so-tu-nhien-nho-nhat-khac-0-biet-rang-a-15-va-a-18-tim-cac-boi-chung-nho-hon-500-cua-30-va-4

Leave an answer