tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 5 rồi cộng thêm 16 rồi chia 3 thì được 7

Question

tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 5 rồi cộng thêm 16 rồi chia 3 thì được 7

in progress 0
Adela 2 years 2020-11-14T03:02:49+00:00 2 Answers 87 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T03:04:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  tim-so-tu-nhien-biet-rang-neu-nhan-no-voi-5-roi-cong-them-16-roi-chia-3-thi-duoc-7

  0
  2020-11-14T03:04:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Theo đề bài ta có

  [ ( x . 5 ) + 16 ] : 3 = 7

  ⇔ [ ( x . 5 ) + 16 ] = 7 . 3

  ⇔  ( x . 5 ) + 16 = 21

  ⇔ x . 5 = 21 – 16

  ⇔ x . 5 = 5

  ⇒ x = 1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )