Tìm số tự nhiên x, biết: a) (x – 34) . 15 = 0 b) 18 . (x – 16) = 18.

Question

Tìm số tự nhiên x, biết:
a) (x – 34) . 15 = 0
b) 18 . (x – 16) = 18.

in progress 0
Delwyn 1 year 2020-10-31T15:00:43+00:00 2 Answers 92 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T15:02:01+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a) (x – 34) . 15 = 0

  ⇒ x – 34 = 0 : 15

  ⇒ x – 34 = 0

  ⇒ x = 0 + 34

  ⇒ x = 34

  Vậy x = 34.

  b) 18 . (x – 16) = 18.

  ⇒ x – 16 = 18 : 18

  ⇒ x – 16 = 1

  ⇒ x = 1 + 16

  ⇒ x = 17

  Vậy x =17

  0
  2020-10-31T15:02:29+00:00

  `a)( x − 34 ) × 15 = 0`

  `<=> x − 34 = 0`

  `<=> x = 34`

  `b)18 ( x − 16 ) = 18`

  `<=> x − 16 = 1`

  `<=> x = 17 `

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )