tìm số tự nhiên X , biết a) X^3 – 2^3 = 2^5 – (3^16 : 3^14 +2^8 : 2^6 b) 2448 :[158 -7.(x-6)^3] =24 c) 250-10(24-3x):15 =244 d) 2^x+^1 -2^x=32

Question

tìm số tự nhiên X , biết
a) X^3 – 2^3 = 2^5 – (3^16 : 3^14 +2^8 : 2^6
b) 2448 :[158 -7.(x-6)^3] =24
c) 250-10(24-3x):15 =244
d) 2^x+^1 -2^x=32

in progress 0
King 1 year 2020-10-31T11:42:56+00:00 2 Answers 101 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T11:44:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu d thiếu em ơi

  tim-so-tu-nhien-biet-a-3-2-3-2-5-3-16-3-14-2-8-2-6-b-2448-158-7-6-3-24-c-250-10-24-3-15-244-d-2

  0
  2020-10-31T11:44:19+00:00

  cho mình xin 5 sao và câu trả lời hay nhất nha

  tim-so-tu-nhien-biet-a-3-2-3-2-5-3-16-3-14-2-8-2-6-b-2448-158-7-6-3-24-c-250-10-24-3-15-244-d-2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )