tìm số tự nhiên abc biết : abc x 9 – 1abc < có dấu gách trên đầu abc và 1abc

Question

tìm số tự nhiên abc biết : abc x 9 – 1abc
< có dấu gách trên đầu abc và 1abc

in progress 0
Acacia 1 year 2020-11-28T20:14:27+00:00 2 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T20:15:47+00:00

  Đáp án:

   

  Ta có : abc × 9 = 1abc

     <=>   abc × 9 = 1000 + abc

     <=>   abc × 9 – abc = 1000

     <=>   abc ×( 9 – 1)  = 1000

     <=>  abc × 8 = 1000

    <=>   abc       = 1000 : 8

     <=> abc        = 125

  Vậy abc = 125

   

  0
  2020-11-28T20:16:12+00:00

  Đáp án:

  abc = 125

  Giải thích các bước giải:

  Ta có : abc × 9 = 1abc

     <=>   abc × 9 = 1000 + abc

     <=>   abc × 9 – abc = 1000

     <=>   abc ×( 9 – 1)  = 1000

     <=>  abc × 8 = 1000

    <=>   abc       = 1000 : 8

     <=> abc        = 125

  Vậy abc = 125

                               Chúc bạn học tốt      

   

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )