Tìm số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau?

Question

Tìm số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau?

in progress 0
Edana Edana 8 tháng 2020-10-17T04:02:43+00:00 2 Answers 74 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án: 102

   

  Giải thích các bước giải:

  Số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là : 102

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là: `102`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )