tìm số có 9 chữ số biết hàng triệu là số100 ,hàng nghìn bé hơn hàng triệu là 123đơn vị, hàng đơn vị bé hơn hàng nghìn là 456 đơn vị. Số đó là số nào?

Question

tìm số có 9 chữ số biết hàng triệu là số100 ,hàng nghìn bé hơn hàng triệu là 123đơn vị, hàng đơn vị bé hơn hàng nghìn là 456 đơn vị. Số đó là số nào?

in progress 0
Farah 10 months 2020-11-10T21:49:25+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T21:50:43+00:00

  Đáp án:

  hàng nghìn là : 100+123=223

  hàng đơn vị là:223+679=679

    Số đó là số 100 223 679

   

  0
  2020-11-10T21:51:02+00:00

  chữ số hàng nghìn là:100+123=223(hàng nghìn lớn hơn nên cộng)

  chữ số hàng đơn vị là:223+456=679(hàng đơn vị lớn hơn nên cộng)

  Vậy số đó là 100 223 579 

  CHÚC EM HOK TỐT!

  (KO BÁO CÁO,SPAM OAN!!!)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )