Tìm số có 3 chữ số mà hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị bằng 0, hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 8.

Question

Tìm số có 3 chữ số mà hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị bằng 0, hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 8.

in progress 0
Philomena 1 year 2020-10-21T13:59:05+00:00 3 Answers 163 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T14:01:00+00:00

  Vì hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 8 nên

   chữ số hàng chục là 8 , chữ số hàng đơn vị là 0 : 8-0=8

  Mà hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị bằng 0 nên chữ số hàng đơn vị khác 0 nên chữ số hàng trăm với chữ số  hàng chục là 8 cònchữ số  hàng đơn vị cũng là 8

  vậy số đó là 888

   

  0
  2020-10-21T14:01:02+00:00

  Gọi ba chữ số cần tìm là 😡

  Hiệu của chữ số hàng trăm chữ số hàng đơn vị là :0

  Hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị là :8

  +Vì hiệu của hai số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị bằng 8 – 8 = 0

  + Và hiệu chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị là: 8 – 0 = 8 

  Vậy số đó là 888

   

  0
  2020-10-21T14:01:12+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tìm số có 3 chữ số các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )