tìm số chữ số của n = 2048 nhân 5 mũ 10

Question

tìm số chữ số của n = 2048 nhân 5 mũ 10

in progress 0
Sigridomena 8 tháng 2020-11-01T11:33:22+00:00 2 Answers 59 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   n=2048 x 5 mũ 10=2048 x5.5.5.5.5.5.5.5.5.5=2048 x 9765625=19999262720

   (nếu như cái kết quả này không phải là ý của bạn thì mình xin lỗi nhé ^_^)

 2. `n=2048.5^{10}`

  `n=2^{11}.5^{10}`

  `n=2.10^{10}`

  Vì `10^{10}` có `10` chữ số mà chữ số đầu tiên là `1` nên khi nhân `2` thì số chữ số vãn ko đổi

  Vậy số chữ số của `n` là `10`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )