Tìm quan hệ ý nghĩa giữa các câu sau a, thầy thì sờ vòi ,thầy thì sờ ngà ,thầy thì sờ tai ,thầy thì sờ chân ,thầy thì sờ đuôi b,tấm nghe lời em ,hụp

Question

Tìm quan hệ ý nghĩa giữa các câu sau
a, thầy thì sờ vòi ,thầy thì sờ ngà ,thầy thì sờ tai ,thầy thì sờ chân ,thầy thì sờ đuôi
b,tấm nghe lời em ,hụp xuống thì cám trút hết tôm tép của tấm vào giỏ của mình rồi chạy về nhà trước
C, người ta đánh mình không sao mình đánh người ta thì mình phải tù phải tội

in progress 0
Hưng Khoa 6 months 2021-07-27T14:36:51+00:00 2 Answers 208 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T14:37:51+00:00

  a, Các câu trên biệu thị quan hệ đồng thời vì được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy.

  b, Câu trên biểu thị quan hệ tiếp nối bởi vì trong câu có quan hệ từ “thì”.

  c, Câu trên biểu thị quan hệ tương phản tại vì trong câu có quan hệ từ “Nhưng”. 

  Chúc Bạn Học tốt nhé

  0
  2021-07-27T14:38:18+00:00

  a, Các câu trên biệu thị quan hệ đồng thời vì được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy.

  b, Câu trên biểu thị quan hệ tiếp nối bởi vì trong câu có quan hệ từ “thì”.

  c, Câu trên biểu thị quan hệ tương phản tại vì trong câu có quan hệ từ “Nhưng”.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )