Tìm phép lập luận chính trong bài Sự giàu đẹp của tiếng việt Giúp em vs mng E cần gấp Cảm ơn mn

Question

Tìm phép lập luận chính trong bài Sự giàu đẹp của tiếng việt
Giúp em vs mng
E cần gấp
Cảm ơn mn
tim-phep-lap-luan-chinh-trong-bai-su-giau-dep-cua-tieng-viet-giup-em-vs-mng-e-can-gap-cam-on-mn

in progress 0
Sigridomena 3 months 2021-06-18T08:15:02+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-18T08:16:16+00:00

  Tìm phép lập luận chính trong bài Sự giàu đẹp của tiếng việt

  => Tác phẩm sử dụng phép lập luận giải thích, chứng minh.

  0
  2021-06-18T08:16:16+00:00

  Phép lập luận chính trong bài Sự giàu đẹp của tiếng việt là chứng minh bn nhé

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )