tìm những câu ca dao ,câu hát nói về tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Question

tìm những câu ca dao ,câu hát nói về tinh thần yêu nước của nhân dân ta

in progress 0
Vodka 3 weeks 2021-07-10T03:07:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T03:09:04+00:00

  Thu Nguyệtên_

  Những câu ca dao,câu hát nói về tinh thần yêu nước của nhân dân ta :

  1.   Ru con con ngủ cho lành

  Để mẹ múc nước rửa bành con voi.

  2.     Muốn coi lên núi mà coi

  Coi bà Triệu tướng cưỡi voi, đánh cồng.

  3.     Dù ai đi ngược về xuôi

  Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba.

  4.    Thà rằng uống nước hố bom,

  Còn hơn theo giặc, lưng khom, chân quỳ.

  5.      Nhiễu điều phủ lấy giá gương

  Người trong một nước phải thương nhau cùng.

  6.   Mắt nhìn như ánh sao sa

  Ngày đêm em giữ quê nhà yên bình.

  7.  Nàng về nuôi cái cùng con

  Ðể anh trấn thủ nước non Cao Bằng.

  8.    Đứng trên cầu Cấm em thề:

  Chưa xong nhiệm vụ chưa về quê hương

  0
  2021-07-10T03:09:15+00:00

  – Dù ai đi ngược về xuôi

  Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba.

  – Nhiễu điều phủ lấy giá gương

  Người trong một nước phải thương nhau cùng.

  – Khắp miền truyền mãi câu ca

  Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.

  – Muốn coi lên núi mà coi

  Coi bà Triệu tướng cưỡi voi, đánh cồng.

  – Thà rằng uống nước hố bom

  Còn hơn theo giặc, lưng khom, chân quỳ.

  – Hải Vân cao ngất từng mây,

  Giặc đi đến đó bỏ thây không về.

  – Đồn Tây dù chắc, dù dày,

  Thuế nộp đầy đủ, đồn ắt phải tan.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )