tìm những cặp từ trái nghĩa trong các câu thơ sau và cho biết tác dụng của cách sử dụng các từ trái nghĩa đó ngắn ngày thôi có dài lời làm chi… bây

Question

tìm những cặp từ trái nghĩa trong các câu thơ sau và cho biết tác dụng của cách sử dụng các từ trái nghĩa đó
ngắn ngày thôi có dài lời làm chi…
bây giờ đất thấp trời cao
ăn làm sao, nói làm sao bây giờ

in progress 0
Ngọc Diệp 1 year 2021-07-12T11:44:56+00:00 2 Answers 175 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T11:46:19+00:00

  các cặp từ trái nghĩa:

  Ngắn – dài

  Thấp – cao

  Trời – đất 

  Tác dụng của các cặp từ trái nghĩa đó: Ví tình cảnh trớ trêu, người ở địa vị thấp hèn khó có thể giãy bày, kêu oan được lên trên. Thể hiện sự khổ cực ở xã hội phong kiến

                                                             -xin câu trả lời hay nhất ạ-

  0
  2021-07-12T11:46:32+00:00

  các cặp từ trái nghĩa:

  Ngắn – dài

  thể hiện sự vất vạ của nhân dân xưa 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )