Tìm những biện pháp tu từ và tác dụng trong bài Mùa Xuân Của Tôi

Question

Tìm những biện pháp tu từ và tác dụng trong bài Mùa Xuân Của Tôi

in progress 0
Xavia 7 months 2021-06-23T13:24:57+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-23T13:26:22+00:00

    Các biện pháp tu từ trong bài mùa xuân của tôi là: so sánh; điệp từ ai; bộc lộ cảm xúc một cách trực tiếp; ngôn ngữ giàu hình ảnh. Tác dụng của các biện pháp tu từ này là giúp cho bài văn hay hơn và nhấn mạnh ý nghĩa của chúng khiến cho người đọc cứ tưởng mình là nhân vật tôi vậy.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )