Tìm những biện pháp nghệ thuật và nêu tác dụng trong bài Lượm.

Question

Tìm những biện pháp nghệ thuật và nêu tác dụng trong bài Lượm.

in progress 0
Ben Gia 5 months 2021-05-29T08:27:40+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-29T08:29:26+00:00

  Hoán dụ: Đổ máu

  Gợi sự khốc liệt, đau thương, mất mát mà chiến tranh gấy ra.

   Gợi cảm xúc mãnh liệt, cụ thể của người đọc.

  Làm câu thơ sinh động, hấp dẫn và hàm xúc.

  Chúc bn học tốt

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )